Liigu edasi põhisisu juurde

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev lisa on FrieslandCampina Cheese & Butter B.V (“FrieslandCampina”) Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise põhimõtted. Käesolev Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise põhimõtted sisaldavad informatsiooni meie hallatavalt Friso veebilehelt pärineva või Friso Aserbaidžaani, Gruusia, Eesti, Leedu, Läti nutiseadmerakenduse kasutajatelt saadud andmete kohta. Me usume, et on oluline hoida oma teenused läbipaistvate, isiklike ja usaldusväärsetena. FrieslandCampina kasutab teie isikuandmeid vastutustundlikult ning tagab andmete kasutamise kooskõlas kehtivatele seadustele ja õigusaktidele. Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise põhimõtted võivad uutest arengutest tulenevalt juhuti muutuda. [Viimast Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise põhimõtete versiooni võib lugeda siit: www.friso.ee] FrieslandCampina soovitab aeg-ajalt Privaatsuspoliitikat ja Küpsiste kasutamise põhimõtteid uuesti lugeda, et oleksite ajakohastest muudatustest teadlik.

Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise põhimõtete viimane uuendus oli 25. augustil 2014.

1. Mis juhtudel kohaldatakse Privaatsuspoliitikat ja Küpsiste kasutamise põhimõtteid?

Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise põhimõtted kehtivad kõikide andmete kohta, mida FrieslandCampina on kogunud meie Friso Aserbaidžaani, Gruusia, Eesti, Leedu, Läti lehekülje (edaspidi Lehekülg) külastajatelt ning teiste teenuste, nagu Friso Aserbaidžaani, Gruusia, Eesti, Leedu, Läti nutiseadmerakenduse (edaspidi Äpp) kasutajatelt ja mida FrieslandCampina haldab.

Äpp ja Lehekülg sisaldavad mitmeid viiteid teistele veebilehtedele. Vaatamata nende veebilehtede hoolikale valimisele ei vastuta me teie isikuandmete kaitse eest nendel veebilehtedel. Käesolev Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise põhimõtted ei kehti nende veebilehtede puhul.

2. Kes vastutab teie isikuandmete eest?

FrieslandCampina Cheese & Butter B.V., asukohaga aadressil Stationsplein 4, 3818 LE in Amersfoort, the Netherlands, vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise põhimõtetele. Vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatule on FrieslandCampina registreerinud Haagi Isikuandmete Kaitse Nõukogus (the Council for Protection of Personal information in The Hague) oma õiguse hallata veebilehe kasutajate isikuandmeid ja saanud vastava loa. Loas on ära märgitud andmete liik, mida FrieslandCampina haldab, eesmärk, milleks andmeid kogutakse ning isikud ja organisatsioonid, kellel on juurdepääs neile andmetele. Loa olemasolu saab kontrollida Isikuandmete Kaitse Nõukogu avalikust registrist.

3. Mis eesmärgil FrieslandCampina teie andmeid kasutab?

FrieslandCampina poolt kasutatavate isikuandmete töötlemisega seotud eesmärgid on toodud Privaatsuspoliitikas ja Küpsiste

kasutamise põhimõtetes. Me kirjeldame, milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil kasutame ning kui kaua neid säilitame.

3.1 Lehekülje ja Äpi töö garanteerimine

Mis on selle eesmärk?

Lehekülje ja Äpi eesmärgiks on pedagoogilise, haridusliku ja kasuliku informatsiooni jagamine ning laste kasvatamisega seotud kogemuste vahetamine. Me arvame, et kogemus on parim õppimisviis ning soovime kaasa aidata selliste kogemuste suure hulga emadega jagamisele.

Kui te külastate meie Lehekülge või kasutate Äppi, töötlevad meie veebilehe haldajad Lehekülje ja Äpi funktsioneerimise garanteerimise eesmärgil teatud mahus tehnilisest informatsioonist, mis on seotud teiepoolse Lehekülje või Äpi kasutamisega. Haldajad kasutavad sellist tehnilist informatsiooni Lehekülje ja Äpi funktsioneerimise tagamiseks, näiteks tehniliste rikete ennetamiseks või Lehekülje ja Äpi sisu kindlatele osadele ligipääsu parandamiseks. See võimaldab meil tagada selle, et Leheküljel leiduv informatsioon on kiirelt ja lihtsalt leitav. Teie loal kasutame sel eesmärgil oma Leheküljel Google Analytics küpsiseid või App Google Analytics Äpis [lugege rohkem infot Google Analytics kohta].

 

Mis andmeid me sellel eesmärgil kasutame?

 

Me haldame sellist infot, nagu teie arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni IP-aadress või MAC-aadress, andmeid teie arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni operatsioonisüsteemi ja kasutatava veebibrauseri kohta ning infot Lehekülje või Äpi või nende osade külastamise ja teie külastamise sessiooni kestvuse kohta. Samuti salvestame info teie Facebook’i profiili kohta.

Leheküljel kasutame me Google Analytics küpsiseid ning Äpis ainult Google App Analytics, üksnes juhul, kui olete sellega nõustunud. [Lugege küpsiste ja Google Analytics kohta rohkem infot siit].

 

Kui kaua me teie isikuandmeid sel eesmärgil säilitame?

Leheküljelt kogutud ja selle kaudu hallatud andmeid säilitatakse kuus kuud. Kuue kuu möödumise järel teie andmed kustutatakse.

Samamoodi hoitakse Äpi kaudu kogutud ja selle kaudu hallatud andmeid Äpi kasutamise järgselt kuus kuud.

[Lugege Google Analytics säilitamise perioodi kohta siit]

 

 

3.2 Kuidas jagada oma Friso Moment’e?

Mis on selle eesmärk?

Meie Äppi kasutades võite jagada fotosid või videoid teenuse “Share your own Moments” kaudu.

Kui te soovite jagada fotosid või videoid, loome automaatselt vastava märksõna, millega seotuna võite neid avaldada Friso Aserbaidžaani, Gruusia, Eesti, Leedu, Läti Facebook’i ajajoonel. Märksõna sisaldab infot tegevuse kohta, millega postitatavad fotod või videod seotud on (näiteks, “kasutaja loodud momendid, audiometric app”, jne).

Kui te soovite jagada fotosid või videoid, postitakse need samaaegselt teie enda Facebook’i profiili ajajoonele. Selleks on teil vaja sisse logida oma Facebook’I kontole. Selliste andmete ja info töötlemine toimub vastavuses Facebook’i tingimustele. Lugege tingimusi siit.

Samuti kasutame teie poolt meie Friso Aserbaidžaani, Gruusia, Eesti, Leedu, Läti Facebook’i leheküljel jagatud fotosid ja videoid, populaarseimate postitustena näitamiseks Friso Aserbaidžaani, Gruusia, Eesti, Leedu, Läti Facebook’i leheküljel (meie Facebook’i lehekülje ülaosas) ning jagatute momentide näitamiseks Momentos rubriigis Friso Aserbaidžaani, Gruusia, Eesti, Leedu, Läti Äpi Fännilehel (ja Leheküljel).

On võimalik, et teie fotosid ja videoid kasutatakse FrieslandCampina poolt ettevõtte sisestel eesmärkidel, näiteks siseesitluste koostamisel. Mitte kunagi ei avalikusta me teie isikuandmeid või sellesisulist infot.

 

Need videod, mida te jagate Facebook’is Lehekülje või Äpi kaudu, võivad saada avaldatud meie Friso Aserbaidžaani, Gruusia, Eesti, Leedu, Läti YouTube kanalil.

 

Milliseid andmeid ja infot me kasutame sellel eesmärgil?

Kasutame üksnes seda infot, mida te ise olete avaldanud, näiteks teie fotosid, videoid ja kommentaare. On võimalik, et saame teie isikuandmed, nagu näiteks teie (kasutaja)nimi, profiilipilt, elukoht, e-posti aadress ja sugu, Facebook’i kaudu.

Kui kaua me säilitame teie isikuandmeid sel eesmärgil?

Lehekülje ja/või Äpi kasutamise järgselt säilitame teie isikuandmed, fotod ja videod üheks aastaks.

 

3.3 Informatsioon geograafilise asukoha kohta

Mis on selle eesmärk?

FrieslandCampina kasutab infot teie geograafilise asukoha kohta, kui te kasutate Äppi oma nutitelefonil või tahvelarvutil –  ja seda ainult juhul, kui olete andnud selleks selgesõnalise loa. FrieslandCampina kasutab selliseid andmeid selleks, et saada ülevaade kasutajatest ning selle abil parandada Äpi tööd.

Kui te ei soovi, et FrieslandCampina kasutaks (jätkaks kasutamist) infot teie geograafilise asukoha kohta, saate sellest Äpi installeerimisel keelduda.

 

Milliseid andmeid ja infot me sel eesmärgil kasutame?

Me kasutame kogu asukohta käsitlevat infot, mis on saadud teie nutitelefonist/tahvelarvutist (ja brauserist).

Kui kaua me teie isikuandmeid sel eesmärgil säilitame?

Äpi kasutamise järgselt säilitame me teie isikuandmed kuueks kuuks.

 

3.4 Küsimustele vastamine ja kaebuste käsitlemine

Mis on selle eesmärk?

Kui te esitate küsimuse või edastate kaebuse, või võtate ühendust FrieslandCampina kasutajatoega telefoni, e-posti, sotsiaalvõrgustike või kirja teel, võime me teie küsimuse või kaebusega tegelemiseks küsida teie kontaktinfot. Sellistel juhtudel kasutame teie isikuandmeid üksnes sel eesmärgil, kusjuures FrieslandCampina isikule, kes vastutab teie küsimuse või kaebuse eest, on ligipääs teie isikuandmetele keelatud.

 

Milliseid andmeid ja infot me sel eesmärgil kasutame?

Me registreerime teie küsimuse või kaebuse kasutajatoe andmebaasis. Samuti võime küsida teie kontaktinfot, nagu teie nime, aadressi, elukohta, telefoninumbrit ja/või e-posti aadressi ning muid isikuandmeid, mis võivad vajalikud olla teie küsimustele vastamisel.

 

Kui kaua me teie isikuandmeid sel eesmärgil säilitame?

Me säilitame teie isikuandmeid kaks aastat. Kahe aasta möödumisel teie isikuandmed kustutatakse.

 

3.5 Statistiline analüüs

Mis on selle eesmärk?

Statistilise analüüsi abiga uurib FrieslandCampina turutrende. Analüüsidest kogutud infot kasutatakse hetkel meie valikus olevate toodete kvaliteedi hindamiseks ja meie tootevaliku ning turundustegevuste kohandamiseks ning arendamiseks. Analüüse viib läbi FrieslandCampina, BaaS ning Crossclicks B.V. Kokkuvõtted uurimistööde tulemustest avaldatakse vaid koondtasandil. See tähendab, et tulemusi ei saa kunagi seostada konkreetsete klientidega.

 

Milliseid andmeid ja infot me sel eesmärgil kasutame?

Me kasutame infot teie käitumise kohta Lehekülje ja Äpi kasutamisel ning teie IP alast infot (teie arvuti operatsioonisüsteem, kasutatav internetibrauser, varem/hiljem külastatud veebisaidid, külastatud lehed ja külastamise sessiooni kestvus). Sellist infot avaldatakse vaid koondtasandil.

 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Lehekülje või Äpi külastamise järgselt säilitame teie isikuandmeid üheks aastaks. Seejärel teie isikuandmed kustutatakse.

 

4. Milliseid küpsiseid kasutab FrieslandCampina?

FrieslandCampina kasutab üksnes Google Analytics küpsiseid ainult juhul, kui olete eelnevalt andnud selleks selgesõnalise loa. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis veebilehe sirvimise ajal automaatselt laaditakse teie arvuti internetibrauserisse. Küpsiseid kasutatakse, et koguda Lehekülje külastamisse puutuvat infot, näiteks külastatud leheküljed ja külastamise sessiooni kestvus.

Google Analytics on Google Inc. (edaspidi Google) poolt pakutav analüüsitarkvara. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida seda, kuidas külastajad Lehekülge kasutavad. Google kasutab statistilist koondinfot, et anda FrieslandCampina’le ülevaade sellest, kuidas külastajad Lehekülge kasutavad. Google võib selliseid andmeid edastada kolmandatele osapooltele vaid juhul, kui vastav kohustus tuleneb seadusest või kui kolmandad osapooled töötlevad infot Google nimel. Lugege Google Analytics kohta rohkem infot siit.

Kui te küpsiste allalaadimisega ei nõustu, siis need failid blokeeritakse.

 

5. Sotsiaalvõrgustike Plug-In pistikprogrammid

Lehekülje jagamine sotsiaalvõrgustike kaudu.

Kui te soovite pistikprogramme kasutades jagada Lehekülge sotsiaalvõrgustike kaudu, näiteks YouTube, Pinterest, Instagram, Facebook ja/või Twitter’i, siis info teie kohta (nagu teie nimi ning fakt, et olete huvitatud meie toodetest) saavad nähtavaks kõikidele teie isikliku sotsiaalvõrgustiku lehekülje külastajatele. Sotsiaalvõrgustike veebilehtede kasutamist reguleerivad nende sotsiaalvõrgustike tingimused (sealhulgas privaatsuspoliitika). Meie Privaatsuspoliitika ja Küpsiste kasutamise tingimused ei kehti selliste sotsiaalvõrgustike veebilehtede kasutamise korral.

 

Meie leheküljed sotsiaalvõrgustikes

Oleme mitmete sotsiaalvõrgustike, näiteks Twitter, Pinterest, YouTube ja Facebook’i aktiivsed kasutajad. Kui te võtate meiega ühendust meie sotsiaalvõrgustike veebilehtede kaudu (näiteks avaldades kommentaare, saates personaalsõnumeid või saades jälgijaks “like” nupu klõpsamisel), võime me saada teie isikuandmed (näiteks teie kasutajanimi, profiilipilt, elukoht, e-posti aadress ja sugu). FrieslandCampina soovitab teil hoolikalt läbi lugeda sotsiaalmeediavõrgustike privaatsuspoliitikat, kasutustingimusi ja muid avaldusi puudutav info. Selliste dokumentide sisu võib erineda FrieslandCampina Privaatsuspoliitikast ja Küpsiste kasutamise tingimustest.

 

6. Millistel kolmandatel osapooltel on ligipääs teie isikuandmetele?

Oma teenuste tagamiseks ja muude korporatiivsete tegevuste korraldamiseks teeb FrieslandCampina koostööd kolmandate osapooltega. Nendel kolmandatel osapooltel on ligipääs teie isikuandmetele ning nad töötavad teie isikuandmetega FrieslandCampina juhendite kohaselt, kusjuures FrieslandCampina poolt on rakendatud vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, mis tagavad teie isikuandmete kasutamise vastavuses eespool märgitud eesmärkidele. Isikuandmed edastatakse järelevalveorganitele, maksuhalduritele ja/või uurimisorganitele ainult juhul, kui vastav kohustus tuleneb seadusest. Teie isikuandmed võivad saada edastatud väljaspool Euroopa Majandusühenduse territooriumi asuvatele vastuvõtjatele. Sellistel juhtudel kohustub FrieslandCampina rakendama vajalikke meetmeid, mis on otstarbekad teie isikuandmete kaitse tagamiseks kus võimalik.

 

7. Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

 

Teie isikuandmeid töödeldes käsitleb FrieslandCampina neid äärmise hoolikusega. Me oleme rakendanud erinevad tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise või väärkasutuse eest. Meie süsteemid ja äpid on kaitstud vastavuses kehtivate andmekaitsestandarditega, sealhulgas on tagatud serverite kaitstus, tulemüürid ja krüpteerimine ning nende piirkondade füüsiline kaitse, kus info on salvestatud.

 

8. Ülevaatamise, paranduse ja kustutamise taotlused

Kirjalikus vormis

Teil on õigus üle vaadata enda kohta FrieslandCampina poolt kogutud isikuandmed ning neid parandada või kustutada. Selle jaoks tuleb kirjalikus vormis esitada vastav taotlus koos kehtiva isikutunnistuse koopiaga.

Küsimuste, kaebuste ja ettepanekute korral Privaatsuspoliitika ja Küpsiste

kasutamise tingimuste osas, palume meiega ühendust võtta tööpäevadel telefonil: 0031 33 713 33 33.